Beroepsverbod voor Luk Vervaet?

Luk Vervaet, leraar Nederlands in de gevangenis van Sint-Gillis, is zonder enige uitleg sinds 10 augustus de toegang geweigerd tot alle Belgische gevangenissen; ‘om veiligheidsredenen’. Wat die precies inhouden, is hem een maand later nog altijd niet meegedeeld. Maken soms zijn lastige vragen en talloze opiniestukken over wantoestanden in de Belgische gevangenissen hem tot een veiligheidsrisico?

Of zijn inzet rond de zaak Bahar Kimyongür? Of eerder zijn bezoeken aan ex-voetballer Nisar Trabelsi? De publieke opinie weet van de overbevolking en de bijhorende wantoestanden in de Belgische gevangenissen, die ook in internationale rapporten steevast worden gehekeld, maar we kunnen vermoeden dat menige verantwoordelijke niet zit te wachten op nog een aanklacht meer. En wie bovendien de ‘gevangenissen in de gevangenissen’ aankaart, de high security prisons die na 9/11 uit Amerika ook naar België zijn overgewaaid, wordt wellicht haast vanzelf persona non grata.

We kunnen begrijpen dat de overheid nerveus is geworden na zoveel ontsnappingen, maar de grond van de zaak is dat Vervaet als mensenrechtenactivist voor gevangenen een lastpak en een ongewenste klokkenluider is. Het schimmig etiket ‘veiligheidsredenen’ is in het huidige klimaat van ‘de strijd tegen het terrorisme’ een perfect alibi om hem te treffen en, wie weet, een toontje lager te doen zingen.

Vervaet hangt immers een ontslag boven het hoofd omdat zijn werkgever vzw Adeppi, die onderwijs in gevangenissen organiseert, afhankelijk is van de goodwill van de gevangenisdirecties en de Belgische penitentiaire overheid. De gevangenisdirecties kunnen, al dan niet onder druk van hoger hand, van vandaag op morgen beslissen dat de lessen Nederlands niet meer hoeven en zo rechtstreeks Vervaets werkgever treffen.

Voor wie van terrorisme wordt verdacht, gelden de normale wetten niet meer: men mag onmenselijk en vernederend worden behandeld of uitgeleverd aan staten die het niet nauw nemen met het internationaal humanitair recht. Zo zal België Nisar Trabelsi uitleveren aan de VS en scheelde het geen haar of werd Bahar Kimyongür, geboren en getogen Belg, via Nederland aan Turkije uitgeleverd. Wie met terrorismeverdachten omgaat of hun basisrechten verdedigt, is echter blijkbaar ook verdacht, zo leert de schorsing van Luk Vervaet.

De ironie wil dat Vervaet stichtend lid is van het pluralistisch samengestelde Platform voor Vrije meningsuiting en nu zelf een slachtoffer dreigt te worden van ‘de jacht op activisten’ die het Platform al herhaaldelijk aan de kaak heeft gesteld (zoals naar aanleiding van de klacht van Electrabel tegen Greenpeace voor bendevorming). Het kan gewoon niet dat iemand die een overheid herinnert aan elementaire rechtsregels dreigt te worden gebroodroofd: dit is een democratische rechtsstaat onwaardig. Helaas is Vervaet geen alleenstaand geval. De publieke opinie dient te beseffen dat in de nasleep van ‘post 9/11’ een klimaat is ontstaan waarin elke activist, elke NGO, elke vakbond, elke kritische intellectueel kan geviseerd worden. Daarom protesteren wij met klem tegen het Berufsverbot dat Vervaet boven het hoofd hangt. Wij vragen dat zijn schorsing onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt en dat Adeppi voorlopig niet overgaat tot ontslag.

Namens het platform voor vrije meningsuiting: prof. dr. Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, RITS/Kuleuven, prof. dr. Jean Bricmont, fysicus, UCL; Christophe Callewaert, Indymedia.be, Caroline Coopers, algemeen secretaris Vlaams ABVV; Ludo De Brabander, vzw Vrede; Stephan Galon, Hoofd international departement ABVV; Michel Genet, Algemeen Directeur Greenpeace Belgium, Eric Goeman, woord Woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000; prof. dr. Rudi Laermans, socioloog, KuLeuven.

Medeondertekend door:

Karel Arnaut, antropoloog, UGent
Ginette Bauwens, filosofe, filosofische kring Aurora
Prof. dr. Kristel Beyens, Criminologe, VUB
prof. dr. Sarah Bracke, godsdienstsocioloog, KULeuven
Ludo De Witte, auteur
Dirk Casteels, interprofessioneel ACV-militant
Saddie Choua, filmmaakster
Leen De Backer, curator, M HKA
Ir. Ronnie De Fossé, informaticus
Herman De Ley, Em.Prof. Ugent
prof dr. Paul Delmotte
Peter Dupont, journalist, lektor journalistiek
dr. Aleidis Devillé, socioloog, K.U.Leuven.
Koen Dille, lid Nationaal Bestuur Masereelfonds
dr. Nadia Fadil, postdoctoraal onderzoekster sociologie, KUL
Serge Alvarez Fernandez, lid LCR, vakbondsafgevaardigde CSC-Transcom Poste
Sarah Hermans, huisarts
Gilene Khadija Kindts
prof. dr. Dirk Jacobs, hoogleraar sociologie, ULB
Dirk Lauwaert, schrijver
Erwin Vanmol, huiscartoonist Knack
dr. Francine Mestrum, lector ULB
dr. Stijn Oosterlinck, ASRO, Kuleuven
Paul Pataer, voorzitter Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Frank Roels, em. professor U.Gent
prof .dr. Erik Swyngedouw, social geograaf, Manchester University
Peter Terryn, jeugdwerker, vzw Chicago.
prof. dr. Klaas Tindemans, RITS
Mieke Van Damme, Copywriter
Prof. dr. Gie van den Berghe, ethicus, Universiteit Gent
Leen Van der Vorst, Coördinator IPSOC-Bijscholing
Paul Vanden Bavière, journalist Uitpers
Geert van Dijck, houtbewerker
Karel Vanhaesebrouck, Universiteit Maastricht, Rits
Marijke van Hemeldonck, ere-europees parlementslid
Saskia Van Nieuwenhove, Journaliste
Frank Vercruyssen, acteur, TG Stan
Dominique Willaert, Victoria Deluxe
Karim Zahidi, UA/UGent.
Ataulfo Riera, LCR, assistant parlementaire
Dr. Avery F. Gordon, Professor, Department of Sociology, University of California, Santa Barbara.
Hildegard De Vuyst, dramaturg KVS
Dirk Pauwels, Kinesitherapeut - Manueel therapeut – Ergonoom
Didier Brissa, Altermondialiste mise sur écoute en 2001, UAG
Michel Roland, professeur médecine générale et médecine sociale ULB
Ouardia Derriche, militante des droits humains
Lorne Walters, chercheur indépendant
Cristina Gay, Une Autre Gauche
François Nicolas, compositeur, chercheur associé à l'Ens et à l'Ircam
Fabienne Brion, Docteur en criminologie, Professeur à l'Université Catholique de Louvain
Bénédicte Liénard, cinéaste
Christiane Schomblond, chargée de cours honoraire de l'ULB
Saïdi Nordine, Egalité, Mouvement Citoyen Palestine
François Houtart, Prof. ém. de l'UCL
Sarah Fautré, bénévole à Radio Panik Bruxelles
Jean Cornil, député fédéral
Fabienne Brohée, enseignante, EEPSIS Horrues
Elfi De Boos, Leraar ncz
Dr Mark Vanderveken, Commission de surveillance, établissement de Forest-Berkendael, Commissie van toezicht, gevangenis Sint-Gillis
Denise Vindevogel, cinéaste
Alec de Vries, philosophe